Płyty gipsowo-kartonowe (gips)

Po wprowadzeniu zmian mających na celu ograniczenie odprowadzania odpadów ścian gipsowo-kartonowych na składowiska, przemysł gipsowy potrzebuje alternatywnego rozwiązania dla zagospodarowania około 50 000 000 m² odpadów powstających z nowo budowanych ścian gipsowo-kartonowych każdego roku.

Tradycyjny sposób oddzielania gipsu od kartonu polega na zastosowaniu rozdrabniaczy bijakowych i sit, co jest kosztowne i powoduje powstawanie dużej ilości pyłu. Atritor oferuje rozwiązania do ponownego przetwarzania niepotrzebnych, uszkodzonych i odrzuconych materiałów gipsowych.

Oferowany przez firmę Atritor system do odzyskiwania gipsu Turbo Separator (Turbo Separator Gypsum Recovery System) jest idealnym rozwiązaniem pozwalającym oddzielić gips od okładki z kartonu lub papieru. Następnie, zarówno odseparowany gips, jak i papier można skierować do odpowiedniego recyklingu.

Wydajność procesu separowania na poziomie do 99% pozwala na znaczące obniżenie kosztów utylizacji odpadów.

Turbo Separator jest wyposażony w regulację prędkości napędu, co dodatkowo zwiększa jego skuteczność, System można instalować zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Atritor oferuje kompletny system obejmujący podajnik materiału do separacji, podajnik do odbioru pustych opakowań oraz podajnik lub układ pompujący do odbioru odzyskiwanych materiałów. Turbo Separator montuje się na podeście, wraz z panelem sterowania instalowanym na posadzce.


Case Studies