Kuchenne odpady spożywcze w restauracjach

Kuchenne odpady spożywcze w restauracjach i hotelach stanowią dobre źródło surowca wykorzystywanego w instalacjach do fermentacji beztlenowej.

Maszyna do usuwania opakowań Turbo Separator usuwa zarówno torby (worki) ulegające biodegradacji (biodegradowalne), jak i nie ulegające biodegradacji (niebiodegradowalne) oraz ciała obce, przy zapewnieniu wydajności procesu separowania na poziomie do 99%, natomiast materiały organiczne są przekazywane do zbiorników fermentacyjnych.

Torby (worki) ulegające biodegradacji (biodegradowalne) nie ulegają rozkładowi w wyniku fermentacji beztlenowej, powodując takie problemy jak zatykanie się pomp, czy podajników ślimakowych oraz zajmowanie cennej przestrzeni w zbiornikach fermentacyjnych.

Atritor oferuje kompletny system obejmujący dwuślimakowy podajnik materiału do separacji, podajnik do odbioru pustych opakowań oraz nie wymagający dużego nakładu prac serwisowych układ pompujący odzyskiwaną frakcję organiczną. Jeżeli zajdzie taka potrzeba dostawa może obejmować także podajnik do odbioru odzyskiwanych materiałów (frakcji) suchych.

Maszynę do usuwania opakowań Turbo Separator montuje się na podeście, wraz z panelem sterowania instalowanym na posadzce.


Case Studies