Fermentacja beztlenowa (AD)

Projektowany i oferowany przez firmę Atritor od 30 lat Turbo Separator początkowo pełnił rolę niezawodnej maszyny służącej do szybkiego usuwania dużych ilości zawartości opakowań celem zapewnienia bezpiecznej utylizacji (bezpiecznego unieszkodliwienia) tych odpadów. Wraz z rozwojem branży instalacji do fermentacji beztlenowej oferowany przez firmę Atritor Turbo Separator stał się bardzo wydajnym urządzeniem służącym do odzyskiwania pozostałości żywności z opróżnianych opakowań, wykorzystywanych następnie do wytwarzania energii z odpadów. Konstrukcja, trwałość i wytrzymałość urządzenia pozwala na realizowanie w jednym kroku procesu mającego na celu opróżnianie opakowań z wartościowych organicznych odpadów spożywczych, przy zapewnieniu wydajności procesu separowania na poziomie do 99%, które następnie są wykorzystywane do wytwarzania biometanu.

Zapobieganie większemu niż jest to konieczne rozdrabnianiu (szatkowaniu) i niszczeniu opakowań oznacza, że tworzywa sztuczne nie dostają się do zbiorników fermentacyjnych, dzięki czemu zapewniona jest czystość frakcji organicznej. Skuteczność procesu odseparowania oznacza, że nie jest wymagane przetwarzanie wtórne, co pozwala obniżyć zużycie energii.

Konstrukcja urządzenia pozwala na uproszczenie i obniżenie kosztów procesu obsługi serwisowej oraz zminimalizowanie okresów przestojów w pracy urządzenia.

Turbo Separator jest dostępny w różnych rozmiarach, w zależności od wymaganej wydajności systemu, w zakresie od 3 000 do 20 000 kg na godzinę.


Case Studies