Zielona energia

Wraz z rozwojem branży zielonej energii oferowany przez firmę Atritor Turbo Separator stał się bardzo wydajnym urządzeniem służącym do odzyskiwania pozostałości żywności z opróżnianych opakowań, wykorzystywanych następnie do wytwarzania energii z odpadów. Konstrukcja, trwałość i wytrzymałość urządzenia pozwala na realizowanie w jednym kroku procesu mającego na celu opróżnianie opakowań z wartościowych organicznych odpadów spożywczych, przy zapewnieniu wydajności procesu separowania na poziomie do 99%, które następnie są wykorzystywane do wytwarzania biometanu.

Zapobieganie większemu niż jest to konieczne rozdrabnianiu (szatkowaniu) i niszczeniu opakowań oznacza, że tworzywa sztuczne nie dostają się do zbiorników fermentacyjnych, dzięki czemu zapewniona jest czystość frakcji organicznej. Skuteczność procesu odseparowania oznacza, że nie jest wymagane przetwarzanie wtórne, co pozwala obniżyć zużycie energii.

Dobrym przykładem takich zastosowań jest firma Langage AD z południowo-zachodniej Anglii, która wykorzystuje oferowany przez firmę Atritor Turbo Separator do zapewnienia surowca dla swojej instalacji do fermentacji beztlenowej, wytwarzającej energię z odpadów, która dostarcza energię elektryczną i ciepło do swojej fabryki produkującej wysokiej jakości wyroby mleczarskie, bionawóz dla swoich terenów uprawnych na których uprawia rośliny na paszę dla swojego stada mlecznych krów oraz nadwyżkę energii elektrycznej pozwalającą zasilić do 500 domów.


Case Studies