Bezpieczna utylizacja

Oferowany przez Atritor Turbo Separator jest stosowany przez firmy z całego świata zajmujące się bezpieczną utylizacją odpadów od ponad 25 lat. Możliwość dostosowania urządzenia do określonych wymagań pozwala klientom na przetwarzanie szerokiej gamy produktów, poczynając od konserw i napoi w puszkach, po napoje gazowane, piwo, dania gotowe, papierosy, czy lody, jak również spełnienie wielu innych, różnorodnych wymagań. Zamiast prostego niszczenia produktów poprzez ich rozdrabnianie (szatkowanie) Turbo Separator pozwala na wykorzystanie odzyskanego materiału do wytwarzania biogazu lub do innych, przydatnych i odpowiedzialnych z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego celów, jak również umożliwia recykling materiałów opakowaniowych, przy jednoczesnym zapewnieniu zniszczenia produktów ku zadowoleniu producentów, urzędu celnego, urzędu podatkowego pobierającego podatek akcyzowy oraz innych kontrahentów (interesariuszy).


Case Studies