Ośrodki doświadczalne (testowe)

W ośrodku doświadczalnym firmy Atritor znajdują się modele TS3096 i TS1260 systemu Turbo Separator, wyposażone w zautomatyzowany system podawania materiału do przetwarzania, służące do przeprowadzania testów dla klientów.

Możliwość dostosowania systemu Turbo Separator do określonych wymagań pozwoliła nam na przeprowadzenie wielu testów na dużej liczbie różnorodnych materiałów klientów z całego świata.

Klientów zaprasza się do udziału w testach i analizowania wyników. Nasz doświadczony personel współpracuje z klientem celem uzyskania najlepszych możliwych do osiągnięcia wyników w trakcie testu.

Skontaktuj się z nami celem uzyskania dalszych informacji na temat dostępności ośrodka doświadczalnego i kosztów przeprowadzenia testów.