Oddziela produkty od opakowań przeznaczonych do utylizacji lub recyklingu

Korzyści

Jakie korzyści możesz uzyskać dzięki zastosowaniu systemu Turbo Separator

  • Niezawodna, trwała konstrukcja umożliwiająca zastosowanie systemu w trudnych warunkach
  • Niezawodność w połączeniu z łatwością obsługi serwisowej zapewnia wysoki wskaźnik dostępności (gotowości do pracy)
  • Zapobiega rozdrabnianiu (szatkowaniu) i niszczeniu opakowań, umożliwiając „czyste” odseparowanie zawartości od opakowań
  • Efektywna energetycznie konstrukcja zapewnia niskie koszty eksploatacji
  • Możliwość zastosowania w środowisku mokrym lub suchym. Płyn można dodać w trakcie lub po odseparowaniu opakowania, w zależności od wymagań danego materiału
  • Możliwość zainstalowania jako samodzielny system lub jako zintegrowany element linii technologicznej
  • Szeroka gama dostępnych modeli urządzeń zapewniająca możliwość dostosowania rozwiązania do Twoich warunków pracy i wymaganej wydajności